Mitä Haze-ongelma tuo yhteisölle?

2 mins read

Viime vuosina usva on vaikuttanut moniin maihin ympäri maailmaa. Se tuo usein kansalaisille huonon ilmanlaadun, mikä voi aiheuttaa joillekin ihmisille keuhkosairauksia tai vakavia hengitysvaikeuksia. Sumu johtaa myös suojavarusteiden hintojen nousuun, sillä tällaisten tuotteiden kysyntä kasvaa jyrkästi, kun yhteisölle ilmoitetaan tulevasta sumusta.

Hazen syyt

Tutkimusten mukaan pääasiallinen syy sumuun johtuu kuivasta monsuunikaudesta. Kun ympäröivän alueen kasvillisuus kuivuu hyvin, siitä tulee helposti syttyvää. Tämän seurauksena ajoneuvon ohi ajaessa pyörien välinen kitka voi aiheuttaa metsäpalon, joka tuottaa savua. Jos tulipalo syttyy välittömässä läheisyydessä, myös ympäröivät alueet voivat kärsiä ja suuri osa metsästä palaa, mikä tuottaa suuren määrän savua, mikä voi johtaa alueelliseen sameaan.
Toiseksi todisteita joidenkin paikallisten omaksumasta vino- ja polttomenetelmästä on myös havaittavissa tietyillä alueilla. Koska metsä on halvempaa yksinkertaisesti polttaa maan raivaamiseksi maatalouskäyttöön, paikalliset polttaisivat metsän. He eivät kuitenkaan odottaneet palon olevan hallitsematon ja levinnyt lähialueille.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Jokainen voi ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin sumua vastaan. Ensinnäkin he voisivat varastoida tarvittavat välineet, jotka auttavat suojautumaan tulipalolta, tai hillitä niitä, jos mahdollista. He voisivat aluksi ostaa 3M N95 -naamion kaltaisen naamarin, ennen kuin usva syntyy. Jos yrität ostaa sellaisen usvan aikana, se voi johtaa pulaan tällaisista naamioista. Näin ollen yllämainittujen naamarien varastossa oleminen kotona varmistaa, että toimintaa voidaan jatkaa ilman hikkausta. Toiseksi, vältä menemistä ulos, kun ilmanlaatu saavuttaa epäterveellisen alueen. Tämä estää ketään hengittämästä ilmassa olevia epäterveellisiä hiukkasia, jotka voivat aiheuttaa terveysongelmia tulevaisuudessa.